Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

8 - 9 pm .... POP ALERT

play ... listed by Vasilis Dimokas


Throwing Muses -  Bright Yellow Gun
Kasabian - Re-Wired
Young Knives - Silver Tongue
Sons & Daughters - Rose Red
The Lightsleeper - The Milgram Reality
Kindest Lines - Destructive Paths To Live Happily
Gary Numan - The Fall
Labyrinth Ear - Lithium
PacoVolume - Stand By Me (Belfast '79)
The Answering Machine - 3 Miles
Dutch Uncles - The Ink
Portugal. The Man - So American
Noel Gallagher's High Flying Birds - AKA...What A Life!
Ski Lodge - A Game

Δεν υπάρχουν σχόλια:

15.11 Nova Planet Radio Show Playlist @ 04.04.18

15.11 Nova Planet Radio Show Playlist @ 04.04.18 CHECK:   https://www.mixcloud.com/ NovaPlanetRadioShow/1511/   Happy Easter! This s...