Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Μάιος 2012


Artist
Track
Album
Label
Japandroids
The House That Heaven Built
Celebration Rock
Polyvinyl
Public Image Limited
One Drop
This IS P.I.L.
P.I.L. Official
Matisse
Lucky Day
Paper Door
SOny
Sigur Ros
Varud
Valtari
EMI
Mikael Delta
For Those Who Have Been Chosen
S/T 12’’ Single
Onepush recordings
Dusk
What Are The Chances ?
S/T Digital Single
The Sound Of Everything
Anthony Mansfield
Black Magic
Tales From The Gulch
Whiskey Disco
Citizens!
Reptile
Here We Are
Kitsune
Polica
Dark Star
Give You The Ghost
Memphis Industries
Poldoore
Summer Sault
Street Bangerz Volume 6 : Playhouse
Cold Busted
The Wedding Present
You Jane
Valentina
Scopitones
Groovedown
Jump Into Love
V.A. – This Is Superbreak
SBR
Bukky Leo & Black Egypt
Afrobeat Jam
Skeletons EP
Agogo
Friends
Friend Crush
Manifest!
Lucky Numbers
Patrick Watson
Into Giants
Adventures In Your Own Back Yard
Domino
Patti Smith
Banga
S/T Album
Sony
Gabriele Poso
You Don’t Love Me
Roots Of SOul
Infracom
Belle And Sebastian
Crush
S/T 7’’ Single
Night Times Stories
Regina Spector
Don’t Leave Me(Ne Me Quitte Pas)
What We Saw From The Cheap Seats
Sire
Vince Watson
Fly Like A Bird
Every Soul Needs A Guide
Everysoul

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Balearic For You: Expositions - Nights Αt Casa Ana 12''

Expositions - Nights Αt Casa Ana 12'' 2020 * ◉ This is one of the best Balearic For You 12''s of the year. With a strong sen...