Τρίτη 27 Ιουνίου 2006

SALA SONORA RADIO SHOW 001
SALA SONORA RADIO SHOW @ rodon fm 95
JUNE 27TH 2006 19:00 gtm + 2 hours

By Cayetano

***ARTIST SONG TITLE LABEL

1)Binder & Krieglstein Alles Verloren Zeiger Records
2)Generam Electrics Facing That Void Bleu Electric
3)Jack Planck Pass The Ammunition One Little Indian
4)Wax Tailor Que Sera Under Cover
5)Malkin Zany Driva Man April Records
6)Bango Collective Chuba Chubush Involved
7)King Sativa 3 Little Words N/A
8)Blue Foundation Embers N/A
9)A Naifa Senoritas Zona Musica
10)Minimatic Take On Me Soundadelic
11)Fat Freddys Drop Cays Crays The Drop
12)Funky Fresh Few First Time I Met You Compost Records
13)Trevira Modern Danubian Rhapsody Ugar/UCMG
14)Richard E. Dig Infinity N/A
15)John IQ & Fuse Glory N/A
16)Erik Sumo Friday Ill Be Dead Pulver
17)Bauklang Radio Klein Records

SUPPORTED ALWAYS BY THE BIGGEST GREEK RADIO SHOW:
Nova Planet Radio Show Wednesdays 17:00-19:00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/