Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2006

this week dj nova support WEEK 42

WEDNESDAY NIGHT 18.10.06
17:00 – 19:00 nova planet radio show Compost
23:00 – 00:00 easymoods.com # 015 radio show Emee Grant
00:00 – 01:00 prominence 018 radio show Dj Nova
01:00 – 03:00 beyond jazz radio show Jurriaan Persyn
03:00 - 05:00 migrations #141 Marko Stojovic
05:00 - 07:00 nova planet radio show re:broadcasting Compost
07:00 - 08:00 soilsound chronicles 28 radio show Joseph Murray

FRIDAY NIGHT 20.10.06
00:00 - 02:00 basic soul radio show Simon Harrison
02:00 – 04:00 urban landscapes radio show Velance Steward
04:00 – 06:00 beyond jazz radio show Jurriaan Persyn
06:00 – 07:00 soilsound chronicles 28 radio show Joseph Murray re:broadcasting
07:00 – 08:00 Dj Nova pres. MoRNing Sun:TouCH 019 radio show

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/