Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2006

this week dj nova presents WEEK 48

WEDNESDAY NIGHT 29.11.06
17:00 – 19:00 nova planet radio show Leo Cecari
17:00 – 19:00 rodon fm 95 guest mixes radio show Rob luis
23:00 – 00:00 easymoods.com radio show Emee Grant
00:00 – 01:00 prominence 023 radio show Dj Nova
01:00 – 03:00 beyond jazz radio show Jurriaan Persyn
03:00 - 05:00 migrations #147 Marko Stojovic
05:00 - 07:00 nova planet radio show re:broadcasting Leo Cecari
07:00 - 08:00 soilsound chronicles 033 radio show Joseph Murray

FRIDAY NIGHT 01.12.06
00:00 - 02:00 basic soul radio show Simon Harrison
02:00 – 04:00 Urban Landscapes radio show Valance Steward
04:00 – 06:00 beyond jazz radio show Jurriaan Persyn re:broadcasting
06:00 – 07:00 soilsound chronicles 033 radio show Joseph Murray re:broadcasting
07:00 – 08:00 Dj Nova pres. MoRNing Sun:TouCH 024 radio show

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/