Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2006

TOP 5 Downloads Of My Radio Shows

01. Koom.H (30.08.06)
02. Basement Freaks (23.08.06)
03. Koop (27.09.06)
04. Rodrigo Sangez (04.10.06)
05. Compost (18.10.06)

u can buy those albums :

www.ishtar.it 01
www.compost-records.com 03
www.soulseduction.com 01, 03,

Nova Planet Radio Show with Dj Nova

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/