Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007

this week dj nova presents WEEK 11

WEDNESDAY NIGHT 14.03.07

17:00 – 19:00 nova planet radio show NOSTALGIA 77
19:00 – 21:00 rodon fm guest mixes radio show Florian Keller
23:00 – 00:00 easymoods.com # 29 radio show Emee Grant
00:00 – 02:00 beyond jazz radio show Jurriaan Persyn
02:00 - 04:00 migrations #162 Marko Stojovic
04:00 - 06:00 nova planet radio show re:broadcasting NOSTALGIA 77
06:00 - 08:00 basic soul radio show Simon Harrison
08:00 - 09:00 soilsound chronicles 13 radio show Joseph Murray re:broadcasting

FRIDAY NIGHT 16.03.07

00:00 - 02:00 basic soul radio show Simon Harrison
02:00 – 04:00 Urban Landscapes Velance Steward
04:00 – 06:00 nova planet radio show re:broadcasting NOSTALGIA 77
06:00 – 08:00 beyond jazz radio show Jurriaan Persyn re:broadcasting
08:00 – 09:00 soilsound chronicles 14 radio show Joseph Murray re:broadcasting

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/