Τετάρτη 11 Απριλίου 2007

tranzistor.gr 11/04/2007

tranzistor.gr
11/04/2007 & 22:00-23:00
compiler : maria papa

geinoh yamashirogumi - kaneda
battles - atlas
andrew douglas rothbard - golden calf
lichens - venor of agassou
marble sheep - who should be trusted
jazzkammer - abomination
billy nicholls - feeling easy
the focus group - albion festival report
franco battiato - fenomenologia
raymond scott - little miss echo
amnesia - distortion
boredoms - go
bjork - earth intruders

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/