Τετάρτη 9 Μαΐου 2007

tranzistor.gr 09/05/2007
tranzistor.gr
09/05/2007
22:00-23:00
compiler : maria pappa


sun ra - mu
mombasa - kenia
antibalas - beaten metal
dalek - abandoned language
thee more shallows - chrome cap
taj mahal travellers - 2
jennifergentle - sex rituals for the dead
ben frost - theory of machines
bob desper - time is almost over
the goslings - celestinegr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/