Τρίτη 17 Ιουλίου 2007

tranzistor.gr _ 18/07/2007

tranzistor.gr _ 18/07/2007
22:00-23:00
compiler : maria pappa

kammerflimmer kollektief - jinx (version)
robots in disguise - boys
mount vernon arts lab - the vauxhall labyrinth
roedelius - jardin au fou/ rue fortune
scott walker - big louise

the rain parade - this can't be today
lansing-dreiden - glass corridor
17 pygmies - by the sea
astral social club - 1
gang of four - anthrax
bardo pond - slug
the liars - sailing to byzantium
larry gus - girl, you've no failure
smashing pumpkins - cherub rock

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/