Τετάρτη 29 Αυγούστου 2007

tranzistor.gr - 29/08/2007


tranzistor.gr - 29/08/2007
22:00-23:00
compiler : maria pappa

red needled sea - not dead
pere ubu - nonalignment pact
the dragons - sandman
wooden shjips - shrinking moon for you
the beatles - helter skelter
bill kouligas - no winds blow
les rallizes denudes - romance of black grief
lichens - sighns
roy harper - bank of the dead
andrew douglas rothbard - tempeste
burning star core - the universe is designed to break your heart
elliott smith - angel in the snow

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/