Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2007

tranzistor.gr - 17/10/2007

tranzistor.gr - 17/10/2007
22:00-23:00


the list :

Junkil - Lions
Jose Gonzalez - Teardrop
Sigmatropic - Crack in the back
Radiohead -Reckoner
Schack - I know you well

Pale Fountains - Something in my mind
Hefner - Love will destroy us in the end
Killers - Shadoplay
She wants revenge - true romance
trushes - heartbeats
dirty on purpose - like bees
joy division - last transmission

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/