Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007

tranzistor.gr - 24/10/2007


tranzistor.gr - 24/10/2007
22:00-23:00
compiler : maria pappa

cloudland canyon - heilige scheibe (klojan)
holy fuck - super inuit (live)
moebius & plank - solar plexus
harmonia - arabesque
sun ra - china gates
kiwako kaneda - volume tone
tribes of neurot - meridian
arp - fireflies on the water
heldon - mvc ii
vibracathedral orchestra - a natural fact
tinderstics - city sickness

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/