Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2007

tranzistor.gr 1/2 - 21/11/2007

tranzistor.gr
21/11/2007 - 22:00-23:00
compiler : maria pappa

the beach boys - do you like worms
satwa - can i be satwa
ghq - drink the good moon
magic lantern -at the mountains of madness

the pyramids - a white disc of sun

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/