Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008

trazistor.gr - 23/01/2008

tranzistor.gr - 23/01/2008
22:00-23:00
compiler : cartoon_dandy

Are You The One? – The Presets
My Toshiba is Alive – DAT Politics
Monster (RAC Remix) – You Say Party! We Say Die!
Hot Chick – Uffie
Fa-Fa-Fa – Datarock
Idealistic – Digitalism
Flux – Bloc Party
Dance To Our Disco – Punks Jump Up
Reactor Party – Shitdisco
Hunger Texas – Kap Bambino
Ended It Tonight – Teenagers In Tokyo
Bathroom Gurgle – Late Of The Pier

Homecoming – The Teenagers
Talk – To My Boy
City – Lo-Fi-Fnk
Hummer – Foals
Elvis – These New Puritans

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/