Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008

tranzistor.gr - 20/02/2008

tranzistor.gr - 20/02/2008
22:00-23:00
compiler : aggelos k.


2by bulowski - last night i dremat of maderlay again
fuck buttons - sweet love for planet earth
λένα πλάτωνος - το μοναχικό τραγούδι του αυτοκράτορα
om - unitive knowledge of the godhead
atlas sound - recent bedroom
pram - moonminer
hills like elephants - heart like a airport
killinosence - hope departed
high places - sandy feat
john greenwood - open spaces

sonic youth - superstar
club 8 - jesus walk with me
crystals - there's no other like my baby

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/