Πέμπτη 28 Αυγούστου 2008

Akanes is dead

Πέμπτη 17:00-19:00
με τον Γιώργο Ρούσσο

Playlist 28/08/2008

1η Ωρα
01 Pyramids - The Echo Of Something Lovely
02 Monday Eternal - Empty throne in the room of evil
03 Good Luck Mr Gorsky - Chromes
04 Espers - Cruel Storm
05 Monica - Are You Coming With Us
06 Scott Kelly - Saturn's eye
07 Sigur Ros - Godan daginn
08 Ghastly City Sleep - Hushing Weight
09 Adolf plays the jazz - Norman Bates just deaned the room
10 Resplandor - Boreal
11 High Dependency Unit - Sasparilla
12 The American Dollar - Bump

2η Ωρα
13 The Asteroid No.4 - Hold On
14 Kickball - Invisible Cities
15 Skeletonbreath - Do The Lazy Rabbit
16 You May Die In The Desert - Mitchell vs. Rowesdower
17 Don Caballero - Bulk Eye
18 1956 - Fernandez
19 Helms Alee - Rogue's Yarn
20 Godflesh - Wake
21 Zozobra - Sharks That Circle
22 Strong Like Bear - I'd Rather Be Drowning
23 Red Sparowes - The Fear Is Excruciating, But Therein Lies the Answer

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/