Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008

Akanes is dead

Πέμπτη 17:00-19:00
με τον Γιώργο Ρούσσο

Playlist 09/10/2008

1η Ωρα
01 Neil Young - Home, Home On The Range
02 Castanets - Shadow valley
03 Minus the bear - Throwin' Shapes
04 Fonoda - Not dead, just sleeping (they are)
05 Aerial - Inverse current
06 Tearwave - Holding on
07 The Theory Of Abstract Light - Outside The World's Fair (1912)
08 Tenderloud - Pass Me By
09 Pennines - Pilot Holes
10 Joan Of Arc - Vine On A Wire
11 Relay - Season
12 Cop shoot cop - Feel Good
13 Dartz - The clandestine choir

2η Ωρα
14 Modrec - B Song
15 Karkwa - Le Compteur
16 Crystal Antlers - A thousand eyes
17 Shellac - Squirrel song
18 Deverova Chyba - Made in china
19 Black Helicopter - Bitch Move
20 Unwound - Corpse Pose
21 The Fall of Troy - Sledgehammer
22 Dirge - Proceed
23 Achilles - Sea level
24 Lento - Need


http://www.sekitouroum.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/