Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2009

Akanes is dead

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ
(Νέα μέρα και ώρα)

Δευτέρα 23:00-01:00

με τον Γιώργο Ρούσσο

Playlist 05/10/2009

1η Ωρα
01 Hope sandoval and the warm inventions - Blanchard
02 Hope sandoval and the warm inventions - Sets the blaze
03 Hope sandoval and the warm inventions - Trouble
04 The For Carnation - Get and Stay Get March
05 Feed Me! - What We're Stuck With
06 Om - Meditation is the Practice of Death
07 Six Organs of Admittance - Bar-nasha
08 Sinaloa - tread not trudge
09 Sinaloa - Seek harbor
10 Vic Chesnutt - Chinaberry Tree
11 The Drones - I am the supercargo

2η Ωρα
12 The high plane drifters - Cry like a river
13 Bad mama dog - Low and divine
14 Blindfold - Faking Dreams
15 Helms - The Kindness Of Automatic Doors
16 Turing machine - Flip-book oscilloscope
17 Gete - Folgje
18 Former Thieves - Misfortune Teller
19 Ran - Ailment
20 Compound Red - Return
21 Unwound - Corpse pose
22 Goes Cube - Restore
23 Switchblade - III khaos
24 Coalesce - Wild ox moan

http://www.sekitouroum.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/