Κυριακή 21 Μαρτίου 2010

PROGRESSIVE TUNES Every Saturday 9PM On Rodon95 FMPROGRESSIVE TUNES SAT 20 MAR 2010


Part0195

1.Tj Kong - The Centre Of The World (Suelo Mix)
2.Rainer Weichold - Infernal (Original Mix)
3.Marc Romboy - Talking Of That Jazz (Original Mix)
4.Asem Shama - Metroman
5.Riccardo Ferri & Daniele Papini - Fragments (Martin Eyerer
Remix)
6.Behrouz - Feelin' Good (Alex Neri Remix)
7.Darius Syrossian & Nyra - Luis Conte (Original Mix)
8.Alan Fitzpatrick - Straw Hats (Dustyn Zahn Remix)
9.Soylent Green - La Forza Del Destyno (Radio Slave Remix) 2007

Part0196:
Guest Mix John Dalagelis
http://www.myspace.com/johndalagelis

1.Steve Bug feat Gigi - Like It Should Be (Ribn’s Translucent Vox Remix)
2.Luca Bacchetti - Love Making
3.Alex Flitsch Meets Audiofly - The Conversation
4.Shinedoe - No Boundaries feat Mr Bumpy (Martin Bouttrich Remix)
5.Wollion - Largo Embargo (Jim Rivers Remix)
6.Neurotron - Akemi
7.Alex Flitsch Meets Audiofly - Long Way To Go
8.Erich Bogatzky - Murex (John Dalagelis Remix)
9.Spirit Catcher - Sedona
10.Simon Garcia - Hallucinogenic
11.Toby Tobias - Sehoon (Dave Ellesmere Remix)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/