Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

LMD032 Dominic Martin - East Glasgow Deep EP (Lost My Dog/UK)

Deep gia deep dub-a-duba in the house, after midnight, groovy & techy EP. ''Here & Now'' sounds great. - Dj Nova Nova Planet Radio Show

RELEASE DATE: 19.04.10

FOR MORE:
http://www.lostmydog.net
http://www.myspace.com/lostmydog

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/