Τρίτη 18 Μαΐου 2010

Akanes is dead

Δευτέρα 23:00-01:00
με τον Γιώργο Ρούσσο

Playlist 17/05/2010

1η Ωρα
01 Popol Vuh - Wehe Khorazin
02 Jeff Mueller - Formed in Atoms
03 The connect four orchestra - Syn the sizer
04 Grails - Satori (Flower Travellin' band cover)
05 Caustic resin - You lie
06 Brant Bjork - Little World
07 Polvo - Tragic carpet ride
08 Fugue - The Sleep Of Reason Produces Monsters

2η Ωρα
09 65 days of static - Mountainhead
10 65 days of static - Crash tactics
11 65 days of static -Piano fights
12 2L8 - Wings Break Heat Image
13 The ecstasy of Saint Theresa - Icecream Star
14 Engine Kid - Holes To Fight In
15 The Conformists - Torture(Dazzling Killmen cover)
17 El Daetro - Painless one(Dazzling Killmen cover)
18 Dazzling Killmen - Blown (Face Down)
19 Rinoa - Sol Winds

http://www.sekitouroum.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/