Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

10με 11μμ .... ΠΟΠ ALERT


play...listed by Vasilios Dimokas

Ratatat - Neckbrace
Of Montreal - Coquet Coquette
Starfucker - Girls Just Want To Have Fun
Stars And Sons - If It's Good For Me
We Have Band - Oh!.
Neon Plastix - On Fire
Mystery Jets - Dreaming of Another World
Kula Shaker - Peter Pan R.I.P.
Detroit Social Club - Northern Man
Blonde Redhead - Here Sometimes
The Whiskers - Only Source Of Light
Tender Trap - Girls With Guns


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/