Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

FUNK LA PLANET 025 Scott Wozniak - I Originate Fire (Funk La Planet/US)


Scott Wozniak's electric housework over a wicked dub style can be a big fire... Future party stormer. - DJ Nova, Nova Planet Radio Show

RELEASE DATE: 10.09.10

FOR MORE:
Digital Music Promotion Service
http://www.aheadpr.com/
http://www.myspace.com/funklaplanetnyc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/