Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

Emanative Xclusive interview and podcast on Hip Sound by Dj Nova


01. Emanative - Spacebeat Intro (CD-R)
02. Emanative - Wind, Sand & Stars (Futuristica)
03. Emanative/Positive Flow Remix - Petitte Planet (Futuristica)
04. Pharoah Sanders - Astral Traveling (Impulse)
05. Emanative - Low Motion (Futuristica)
06. Roy Ayers - Love From The Sun - Universal
07. Emanative/Marc Rapson Remix - When On Earth (Futuristica)
08. Emanative - We Travel The Spacebeats (Futuristica)
09. Marc Rapson - Dark vs Light (Futuristica)
10. Alice Coltrane - A Love Supreme – Soul Jazz
11. Sun Ra - We Travel The Spaceways - Evidence
12. Electric Conversation – Cosmos (Futuristica)
13. Electric Conversation/Jazz Chronicles - Cosmos (Futuristica)
14. Sun Ra/Simon S Re-Work - Where There Is No Sun (Futuristica)
15. Emanative – Naima (Futuristica)

http://hipsound.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/