Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

UNFOCUSED#5 17.11.10 Radio Show DiGiTaL ChaRT By Dj Nova
17.11.10


Vitamin D No Love For Hard Times (Cold Busted Promo)
Dj Day Four Hills
Amerigo Gazaway Stop On By (Cold Busted)
Speedometer You've Made Me So Very Happy (Freestyle)
Bahama Soul Club True (Buyu Promo)
Jazmine Sullivan Holding You Down (J Promo)
Kool Water City Lover
Brian Deady Actually (Magic Machine Promo)
Marcos Valle Esphera (Far Out)
Aaron Tesser & New Jazz Affair Figli Delle Stelle (Irma)
Mop Mop/Jazzinvanders African Freedom (Infacom)
Primo & The Groupe A Child Runs Free (Tramp Promo)
Smerins Anti-Social Club Dr Who (Tru Thoughts Promo)
Mystic Diversions Why Can’t We Live Together (Cool D:Vision Promo) TRACK OF THE MONTH
Slow Motion Replay Think Better (Soulab Promo)
Opolopo/Sacha Williamson Take It Slow (Tokyo Dawn Promo)
Toomy Disco Catchin’ On (So Sound Promo)
Daedelus Fates Say (All City Promo)
Bad Jazz Troupe Looking For Jupiter (Jazz & Milk Promo)
Azaxx The Cyber Convicts (Tru Thoughts Promo)
Flaming Star Nothing Sweeta (Peacelounge Promo)

Facebook: Nova Planet Radio Show

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/