Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011

Kraak & Smaak - Dynamite (Jalapeno/Uk)

Original & especially Boogie Funk Version are great. JAL 100 is a dynamite for sure, a dancefloor weapon. - Dj Nova, Nova Planet Radio Show

RELEASE DATE: 06.12.10

FOR MORE: http://www.jalapenorecords.com/play/JAL100/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/