Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

Tuesday night 1 - 2 - 2011 playlist


First hour:
1. The Decemberists - Calamity Song
2. The Joy Formidable - Austere
3. The Cinematics - Love And Terror
4. Telekinesis - You Turn Clear In The Sun
5. Abbie Gale - Mind The Gap
6. The Twilight Singers - On The Corner
7. Cherry Ghost - Only A Mother
8. Tamara Kaboutchek - The Fly And The Ant
9. Beady Eye - Four Letter Word
10. Best Coast - Sunny Adventure
11. Shilpa Ray And Her Happy Hookers - Heaven In Stereo
12. Acid Baby Jesus - Salt Chunk Mary
13. Tijuana Panthers - Creature
14. Mind Spiders - One Step Ahead
15. Mini Mansions - Monk
16. The Dirtbombs - Shari VariSecond hour:
1. Larry Gus - Tailbone Blues
2. Cayetano - Day After Day
3. Hot Chip, Bernard Sumner & Hot City - Didn't Know What Love Was
4. The Golden Filter - Thunderbird
5. The Go! Team - Buy Nothing Day
6. Apex Manor - The Party Line
7. Dan Michaelson And The Coastguards - Love Lends A Hand
8. California Wives - Blood Red Youth
9. White Lies - Bigger Than Us
10. Cold War Kids - Louder Than Ever
11. The Kinks - A Well Respected Man
12. Lower Heaven - Wilderness
13. The Sand Band - Set Me Free
14. Iron & Wine - Big Burned Hand
15. Scarlet Youth - Farewell Ghosts


Tuesdays @ 23:00
Γιώργος Βακούφης :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/