Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

8 - 9 pm .... POP ALERT

play ... listed by Vasilis Dimokas


Kula Shaker - Hey Dude
The Duke Spirit - Surrender
Veronica Falls - Bad Feeling
Wavves - Bug
Baxter Dury - Trellic
S.C.U.M. - Whitechapel
Broken Links - Electrik
Jenners Field - Drunk Drive
Customs - Harlequins
Ladytron - White Elephant
The Japanese Popstars - Take Forever
Howling Bells - The Faith
Dennis Hopper Choppers - All Could Come True
Russian Red - The Sun The Trees
The Hit Parade - There's Something About Mary

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Nova Planet Radio Show 15.08 Playlist @ 14.03.18

15.08 Nova Planet Radio Show Playlist @ 14.03.18 CHECK:   https://www.mixcloud.com/ NovaPlanetRadioShow/1508/   Just a breath away...