Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Tuesday night 21-2-2012 play list


First hour:
1. Chairlift - I Belong In Your Arms
2. The Phenomenal Handclap Band - The Unknown Faces At Father James Park
3. School Of Seven Bells - The Night
4. Yuck - Georgia
5. Shearwater - Immaculate
6. Yast - Believes
7. Zebra Tracks - Bicycles
8. Tennis - Origins
9. Summer Twins - I Don't Care
10. Memoryhouse - The Kids Were Wrong
11. Apse - 3.1
12. Electric Litany - Enemy
13. Tindersticks - Frozen
14. Bokomolech - Capital U


Zebra Tracks - Bicycles from ZF on Vimeo.


Second hour:
1. The Walkabouts - Thin Of The Air
2. Sleigh Bells - Comeback Kid
3. Porcelain Raft - Unless You Speak From Your Heart
4. The Loose Salute - Run Out of Morning
5. Le Page - Pac Man
6. Jonny - Candyfloss
7. The Callas - The Wrong Song
8. Blouse - Ghost Dream
9. Motorama - Empty Bed
10. 2L8 - Innocent smile
11. Playground Noise - Swinging Lowdown
12. Cults - Never Heal Myself
13. Sugar Factory - 440
14. The Soft Hills - Phoenix
15. Lambchop - Gone Tomorrow
16. The Kills - The Last Goodbye
17. Eels - In My Dreams


Tuesdays at 23:00
Γιώργος Βακούφης :)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/