Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Club Rodon - 14/03/20121. Michael Nyman - The Arrival (ost - gattaca) (3:53)
2. Björk - Moon (live from manchester) (6:21)
3. Cliff Martinez - Don't Blow It (ost - solaris) (3:34)
4. Julia Holter - Boy in the Moon (8:19)
5. Max Richter - Eternal Flowers Question Stars (ost -prefect sense) (2:26)
6. Ben Frost & Daníel Bjarnason - Unbreakable Silence (ost - solaris) (3:36)
7. Frankie Rose - Moon In My Mind (3:09)
8. John Maus - Hey Moon (4:03)
9. Windy & Carl - The Same Moon And Stars (8:52)
10. Woven Hand - Quiet Nights Of Quiet Stars (2:56)
11. Leyland Kirby - Polaroid (8:33)
12. Bill Ryder-Jones - Some Absolute End (The End) (6:00)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/