Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

Loopaland Bedroom Mixtape Radio Show Playlist @ 24.04.13 By DJ Nova

LISTEN: http://www.mixcloud.com/NovaPlanetRadioShow/20130424/

Loopaland - My Boesendorfer TRACK OF THE MONTH
Loopaland - Just Peace
MiDiMAN & Anturage - For The Sake Of Love
Alan Braxe - Time Machine
Downtown Party Network - Leaving You Ocean
Loopaland - Becomes Reality
A Reminiscent Drive - Traveling Soul
Kalabrese - Fresh And Foolish
Loopaland - The Game
Bonobo - Know You
Deco Child - Skinless (Part 2)
Letherette – Boosted
Kyra Simone - Desire
Loopaland - Find Myself
Jono McCleery - Painted Blue

NOVA PLANET WEDNESDAYS 17:00 – 19:00
live @ http://www.rodonfm.net/ & http://www.rodonfm.com/ GMT + 2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/