Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

WONDER 51 Tremor - Huella (Wonderwheel/US)

Micaela Chaque’s vocals and ‘’Huella’’ a magic chant, a magic journey on the secret side of the music of the Andees. Incredible Original, amazing exotic dub on Frikstailers and intelligent chill out sound on Chancha Via Circuito ambient retake. - Dj Nova, Nova Planet Radio Show

RELEASE DATE: 06.08.13

PREVIEW: https://soundcloud.com/wonderwheel-recordings/sets/tremor-huella-single/s-btz8p

BUY: http://www.junodownload.com/products/tremor-huella/2263118-02/

FOR MORE:
http://www.wonderwheelrecordings.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ISSA0067 Villa Dayze - Iso Tenerife (Digital Single) on Issamin

  ISSA0067 Villa Dayze - Iso Tenerife (Digital Single) 13.11.20 ◉ OUT on Issamin ◉ Villa Dayze's ''iso Tenerife'' pain...