Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2006

Prominence Radio Show 015 & 016

Prominence Radio Show 016
Into The Midnight Selection
Selected By Dj Nova

01. big bang – smile in your eyes (arision)
02. sleepwalker - into the sun (mettle music) JAZZY:VIBES CLUB SELECTION
03. paul murphy – the trip (afroart) THE TRIP
04. azymuth/roc hunter - sao pedro (far out) FAR OUT 100
05. offworld/marcos valle - black magic power ride (far out) FAR OUT 100
06. jiro - nunbuck (mettle music) JAZZY:VIBES CLUB SELECTION
07. sabrina malheiros/spiritual south - capoeira vai (far out) VIBRATIONS
08. trevor loveys - the Bounce (freerange) COLOUR SERIES RED 003

Prominence Radio Show 015
Blanco Selection
Selected By Dj Nova

01. paul murphy - budapest chachacha (afroart) THE TRIP
02. democustico - nuence never (far out) FAR OUT 100
03. marcos valle - aqua de coco (far out) CONTRASTS/BRAZILLIAN LOVE AFFAIR 5
04. grupo batugue - batucada mineira (far out) O TEMPO SAMBA
05. big bang - batucada mondiale (arision) WAY IN JAZZ
06. coup de bam - thanks (couch) COUP DE BAM
07. madita - intime (couch) MADITA
08. pramod upadyaya/dzihan & kamien - ambala (couch) FAKES
09. sven van hees - amish gansta rappin' (your lips) SYNASTHESIA/NU HOP 2
10. richter - there's somebody (couch) 12’’
11. menu b – minus (couch) BEATIFICATION

label : prominence www.prominence-recordings.com

wednesday after midnight @ www.rodonfm.net
gtm + 2
visit : www.myspace.com/prominencerecordings

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/