Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2006

Koop (Compost) Radio Show 27.09.06

with Ares Buras Guest On Studio
and a lot of blah blah blah :)


part 1 : www.sendspace.com/file/fsgd3h

dining rooms rain (big sur)
astor piazzolla/koop vuelvo al sur
koop koop islands blues (compost cd-r)
gotan project celos
koop beyond the son (compost cd-r)
five corners quintet blue cycles
koop whenever there is you (compost cd-r)
invisible session i knew the way (schema)
sunaga t experience nostalgic eyes
nekta time to rise and shine (infracom!)
beanfield/ernesto someone like you (compost)
koop drum rhythm a (compost cd-r)
paul murphy herbie mann (afro art/prominence)

part 2 : www.sendspace.com/file/m2uyvs

koop let’s elope (compost cd-r)
andrea reichhart one who'll win my heart
matthias vogt trio scarlett (infracom!)
beccardi jazz connection the first lights
koop come to me (compost cd-r)
koop summer sun (jcr)
luis ferri my love samba (schema)
koop I see a different you (compost cd-r)
rodrigo sangez en la playa al sol (soulplay)
invisible session/panoptikum ‘til the end (schema)
abdulah ibrahim/christian prommer sweet samba
low budget soul foolin’ (futuristica music)
quantic an anoucment to answer
[re:jazz] people hold on (infracom cd-r) TRACK OF THE MONTH
alison dewar/xclusive edit softly as in a morning sunrise (schredrew music)
koop forces….darling (compost cd-r)

UPCOMING RADIO SHOW NEXT WEEK 04.10.06
RODRIGO SANGEZ

www.compost-records.com compost
www.afroart.co.uk afroart
www.ishtar.it schema/big sur
www.infracom.de infracom!
www.soulplay.de soulplay
www.prominence-recordings.com prominence
www.futuristicamusic.com futuristica music

FORTHCOMING RADIO SHOWS
LOW BUDGET SOUL
DEMETRIO DE CCS
INFRACOM!

NOVA PLANET WEDNESDAYS 17:00 – 19:00
live @ www.rodonfm.net gtm + 2 hours

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γυμνή Νύχτα # 422 - 15/08/2023

https://www.mixcloud.com/rodonfm/%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AE-%CE%BD%CF%8D%CF%87%CF%84%CE%B1-422-15082023/