Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Club Rodon - 08/01/2014London Grammar - Strong
Barry White - It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me
Charles Bradley - Where Do We Go from Here?
Neneh Cherry - Buddy X
Dozen Draft - Minus Love
Les McCan - Falling In Love With Love
Grumbling Fur - Dancing Light
Thelma Blankeship - On The Move
Felizol & The Boy - Geena Rowlands
Blaine L.Reininger - Rolf & Florian Go Hawaiian
TOY - Join The Dots
Temples - Test Of Time
St.Vincent - Birth In Reverse
Lorde - White Teeth Teens
Haerts - All The Days
Cults - High Road
Egg Hell - Suffering
Pop Eye - What Is True
18+ - Crow Ft.C Powers
Foals - Late Night
Red Snapper - Lagos Creepers
Theodore - One-Two
Χριστιανακης-Αγγελακας - Πρoγονος
Χριστιανακης-Αγγελακας - Αιμα Κακo
David Bowie - Love Is Lost (Hello Steve Reich Mix by James Murphy for the DFA)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Casa Del Sol #111 By DJ Nova

Casa Del Sol #111 01. Rare Silk - Storm (Arp Duppy Chip Mix) 02.  Ed Longo  & The Applied Arts Ensemble - Arcadian Dream ...